Gilde
Het maken en leren bespelen van een bamboefluit is een vak dat aan elkaar wordt doorgegeven. Daarom is de vereniging als een gilde georganiseerd en kent leerlingen, gezellen en meesters.

Leerling
Een leerling leert onder leiding van een lerares/leraar, ook wel gezel of meester genoemd, een fluit van bamboe te bouwen en erop te spelen.

Gezel
Een gezel is een gediplomeerd muziekdocent die lessen muzikale vorming geeft met behulp van de bamboefluit. Het bouwen van de fluit en het erop leren spelen gaan hand in hand. Een basisgezel geeft lessen in het bouwen van bamboefluiten, onder supervisie van een gezel. Een basisgezel kan na aanvullende examens gezel worden. Het Gilde verzorgt de opleiding tot gezel.

Meester
De graad van meester kan worden toegekend aan gezellen die professioneel geschoold zijn op het gebied van muziek of handvaardigheid.


Leden en Contribuanten
Het Gilde kent leden en contribuanten. Iedereen kan contribuant worden. Het stemrecht is voorbehouden aan leden. Kijk voor het verschil onder lidmaatschap.

Jaarprogramma
Gedurende het jaar worden er regionaal en landelijk bijeenkomsten en cursussen georganiseerd. (Zie activiteiten) Het jaarprogramma wordt bekendgemaakt door middel van de activiteitenfolder die aan het begin van het nieuwe jaar verschijnt.

Bestuur
De verenigingszaken worden geregeld door het verenigingsbestuur bijgestaan door commissies. Verantwoording voor het beleid wordt afgelegd tijdens de jaarvergaderingsbijeenkomst in een weekend aan het begin van het jaar. Het bestuur presenteert dan tevens het werkplan en de begroting voor het volgende jaar.