Opleidingen

Opleiding van gezellen en basisgezellen

Het Gilde leidt de eigen leerkrachten op. Een aanstaand (basis)gezel wordt opgeleid door een gediplomeerd gezel of meester van het Gilde. Bij voldoende kandidaten wordt er een landelijke opleiding georganiseerd. De gemiddelde duur van de opleiding is 2 tot 3 jaar, afhankelijk van de muzikale vooropleiding en de ervaring met het bouwen en bespelen van bamboefluiten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwaarden

Om gezel of basisgezel te worden moet je:

  • 16 jaar of ouder zijn
  • voldoende muzikale vooropleiding hebben
  • lid van het Gilde zijn
  • tenminste twee bamboefluiten gemaakt hebben en kunnen bespelen
  • een landelijke cursus van het Gilde gevolgd hebben

Examen

Het examen bestaat zowel voor gezellen en als basisgezellen uit de volgende onderdelen:

  • Algemene Muzikale Vorming
  • Bouw van fluiten in theorie en praktijk
  • Bespelen van de verschillende fluiten
  • Groepsles geven en dirigeren

De exameneisen zijn voor een gezel zwaarder en meer omvattend dan voor een basisgezel. Vakmusici met hoofdvak of bijvak blokfluit kunnen een versneld examen doen met enkele vrijstellingen.