Bamboefluitvereniging Het Nederlandse Pijpersgilde is belastingtechnisch gezien een instelling van algemeen nut (ANBI), in de categorie culturele instellingen.
Schenkingen aan onze vereniging zijn volledig vrijgesteld van schenkings- en successierecht.
Denkt u er eens aan dat wanneer uw totale giften aan instellingen en verenigingen hoger zijn dan de drempel (1% van uw inkomen), u deze kunt aftrekken voor de inkomstenbelasting. Bij schenkingen aan culturele instellingen zoals het NPG mag uw donatie fiscaal met 25% worden vermeerderd. Ingeval u zou besluiten om er een periodieke gift van te maken (tenminste 5 jaar achtereen), dan hoeft u in het geheel geen rekening te houden met een drempel!

Samenvatting gegevens bamboefluitvereniging het Nederlandse Pijpersgilde

Informatienummer: RSIN 816042433

Voorzitter :  Annie Beulen  a.i.
Secretaris :  Isabelle Brouwer a.i.
Penningmeester : Lisette Kluck

Doelstelling vereniging
"het bevorderen van het maken en bespelen van zelfvervaardigde muziekinstrumenten, in het bijzonder de bamboefluit".
Artikel 4 van de statuten geeft aan hoe we dat willen bereiken, namelijk door:
- organiseren van cursussen;
- organiseren van bijeenkomsten waar op zelfvervaardigde instrumenten wordt gemusiceerd;
- opleiding en bijscholing van leerkrachten;
- geven van voorlichting;
- uitgeven van een verenigingsblad en van voor de bamboefluit geschikte muziek;
- beheren van bibliotheek en discotheek;
- samenwerking en uitwisseling van ervaringen met anderen.

Verslag uitgeoefende activiteiten, beleidsplan en financiele verantwoording
Diegenen die overwegen een schenking te doen kunnen het jaarverslag, het beleidsplan en de financiĆ«le jaarstukken opvragen bij de penningmeester.