Prijswinnaars naar het bamboe-orgel in Roeselare (B)

Drie van de vier prijswinnaars van de altbouwwedstrijd hebben hun prijs binnen.

Brigit de Klerk, Ita Kloos en Hanny Kruijthoff zijn samen met juryleden Luuk Linders en Iris Hos en penningmeester Hans Sluijs naar het bamboeorgel in Roeselare, België geweest.

Ze worden er enthousiast ontvangen door de organist, die iedereen welkom heet middels prachtig orgelspel. Je kunt je zijn enthousiasme voorstellen als je bedenkt dat hij als rooms-katholiek speelt op het orgel van een gereformeerde kerk.

Hij heeft ook muziek bij zich, waarbij het tussengedeelte door bamboefluiten gespeeld kan worden. En die heeft iedereen natuurlijk meegenomen! Het klinkt geweldig. Zoiets heeft nog nooit iemand meegemaakt! Luuk en Brigit mogen zelf het bamboe-orgel bespelen en proberen natuurlijk de diverse registers uit. Ook enkele orgelpijpen hebben last van bamboescheurtjes, ondanks de klimaatbeheersing, maar die zijn weer gerestaureerd met een ingelegde draad en een soort hars. De wedstrijdfluiten worden tot klinken gebracht in de eigen compositie van Brigitte "Ik heb de witte waterlelie lief" en Ita laat het "klein flötelein" horen in Mozart's "Papageno" Ook het vierstemmig stukje "Tollite Hostias" van Saint Saëns met Luuk en Hans op bas, Ita en Hanny op wedstrijdalt, Brigit op tenor en Iris op sopraan wordt nog gefloten.

Om drie uur is er een afspraak gemaakt met de voorzitter van het Roeselaarse klokkengilde Michel Veracx. Deze gedreven verteller geeft in twee uur veel wetenswaardige informatie over het klokkenluiden en de beiaardbespelingen.

Het weer is de hele dag prachtig en in de zon wordt de avondmaaltijd genuttigd.

En ja, de terugtocht duurt natuurlijk al lang, en nóg langer als je bij Antwerpen door wegwerkzaamheden een half uur in de file staat. Maar je moet wat overhebben voor je prijs!!

De hoofdprijswinnares Hetty van Geenen  heeft als prijs gekozen vijf buizen uit het bamboemagazijn. (naar eigen keuze) en een tocht naar een bamboetuin. A.s. Maandag 14 april zal dit verwezenlijkt worden.