In een van de landelijke cursussen van de bamboefluitvereniging NPG kan geleerd worden een bamboefluit te maken en te bespelen.

Daarnaast zijn er overal in het land langer lopende cursussen in scholen, creativiteitscentra of bij een gezel thuis.

Er zijn cursussen voor jong en oud, voor beginners en voor mensen met muzikale ervaring.

Voor bespelers van andere instrumenten is het een bijzondere ervaring een eigen bamboefluit te bouwen. Bamboefluiten klinken bijzonder goed samen met instrumenten als gamba, harp, gitaar, mandoline en citer.

In de landelijke cursussen staat het maken en bespelen van bamboefluiten centraal. Er wordt in kleine groepen gebouwd en in kleine en grote groepen gemusiceerd, waarbij ook andere instrumenten kunnen worden ingeschakeld. Op het programma staan ook andere activiteiten zoals sport en spel. Soms worden andere instrumenten gemaakt, zoals eenvoudig slagwerk, bamboe dwarsfluit of bamboe klarinet. Er zijn cursussen voor alle leeftijden. In de meeste cursussen kunnen zowel beginners als gevorderden terecht. Nadere gegevens staan bij de diverse cursussen. De prijzen zijn steeds exclusief het te verwerken bamboe. Afhankelijk van de te bouwen fluit kost het bamboe tussen de € 3,- en € 8,-.

In bepaalde gevallen is reductie mogelijk.

Een cursus kan pas doorgang vinden bij voldoende aanmeldingen