Tijdelijk

Voorwaarden

Voor aanmelding bij de cursusadministratie gelden de volgende spelregels:

  • Aanmelding voor de Wintercursus, Lentecursus, Zomervakantieweken en Studieweekend ensemblespel via deze website (bij de betreffende cursus), of door het inschrijfformulier op te sturen naar de Cursusadministratie NPG, Jacques Dutilhweg 741 3065 JH Rotterdam. Bij de overige cursussen en activiteiten staan de aanmeldingsgegevens vermeld.
  • Inschrijfgeld ad € 50,- per persoon per cursus gelijktijdig overmaken op NL60 INGB 0003 5036 47 t.n.v. Ned Pijpersgilde Kursuskommissie te Rotterdam.
  • Het inschrijfgeld dient overgemaakt te worden, gelijktijdig met het insturen van het inschrijfformulier. De datum van ontvangst van inschrijfgeld plus -formulier geldt als aanmeldingsdatum. Eventuele kamertoeslagen worden tijdens de cursus afgerekend.
  • Het resterende cursusgeld (= de cursusprijs met aftrek van het inschrijfgeld) moet uiterlijk één maand vóór aanvang van de cursus betaald zijn.
  • Bij meerdere cursussen is een vroegboekkorting van toepassing. Dit staat vermeld bij de betreffende cursus in deze activiteitenfolder. De vroegboekkorting geldt als het inschrijfgeld vóór de genoemde datum is overgemaakt.
  • Bij de meeste cursussen worden twee prijzen vermeld: - ledenprijs: voor leden en contribuanten van het NPG. - prijs voor niet-leden .
  • Na inschrijving voor een cursus ontvangen de deelnemers nadere gegevens plus een vragenlijst waarop wensen m.b.t. maaltijden en diëten, verblijf op een- of meerpersoonskamer, meekamperende gasten, huisdieren, enz. vermeld kunnen worden. Met wensen wordt voor zover mogelijk rekening gehouden.
  • Bij annulering binnen een maand vóór aanvang van de cursus is het gehele cursusgeld verschuldigd. Bij eerdere annulering wordt de cursusprijs met aftrek van het inschrijfgeld gerestitueerd. Een eventuele annuleringsverzekering dient men zelf te regelen.
  • Reductie is in bepaalde gevallen mogelijk, b.v. voor jongeren, studenten en grote gezinnen. Dit dient tenminste zes weken vóór de aanvang van een cursus schriftelijk aangevraagd te worden bij de penningmeester van het NPG, Lisette Kluck, Van ’t Hoffstraat 8, 2912 BJ Nieuwerkerk aan den IJssel, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Het NPG is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van muziekinstrumenten en andere eigendommen. Men dient zelf voor eventuele verzekering zorg te dragen.

Instemming gebruik cursusfoto’s

Tijdens cursussen en andere activiteiten van het NPG wordt beeldmateriaal gemaakt. Een zorgvuldige selectie hiervan kan worden gebruikt voor cursusverslagen in BamboefluitNieuws, op de website en/of in een wervingsfolder van het NPG. Het verenigingsbestuur gaat ervan uit dat u met inschrijving/deelname aan de cursus/activiteit akkoord gaat met genoemd gebruik van foto’s. Mocht u bezwaren hebben of een bepaald voorbehoud, wilt u hiervan dan melding maken bij de cursusleiding.

Diverse bamboefluiten

Behalve de bouw van een sopraan, een alt, een tenor of een bas, kun je ook een contratenor, een contrabas, een sopranino of een sopranissimo maken.

Het maken van die laatste vier veronderstelt al flink wat ervaring van de fluitenbouwer. De meeste fluiten hebben een bereik van een octaaf plus een terts of kwart. De laagste toon van de diverse bamboefluiten is:
D bij de sopranissimo, de sopraan, de tenor en de contratenor
of G bij de sopranino, de alt, de bas en de contrabas


Fluiten met een groter bereik zijn de z.g.
uitgebreide of extended fluiten. Ze kunnen een bereik hebben tot maximaal twee octaven. Bij de extended fluiten maak je nog één lagere toon : een C of F, maar de stemming van de fluiten blijft in D. Er zit een los aangebracht, speciaal gevormd schot in de buis, onder het venster. De overblaastonen kunnen gestemd worden door hogere of lagere plaatsing van dit schot.

 

Diverse aangepaste fluiten zijn ontworpen voor personen die het gebruik van een hand of enkele vingers moeten missen. Je maakt er, evenals bij de extended fluiten, een speciaal gevormd schot in. Deze fluiten hebben hetzelfde bereik als een fluit met zeven gaten. De grepen zijn natuurlijk wel anders.

 

Een pentatone bamboefluit heeft niet meer dan vijf gaten waarmee 5 tonen gespeeld kunnen worden (plus het octaaf). In samenspel klinken die tonen altijd goed bij elkaar, in wat voor volgorde je ze ook speelt. Ook prachtig met een pentatone xylo-of metallofoon.

De eenhandsfluit is een fluit met drie gaten die in heel de wereld bekend is. In Baskenland bijvoorbeeld is het de txistu. Een lange, dunne bamboebuis geeft een goed resultaat met een zeer groot bereik. Het laagste oktaaf klinkt te zacht en daarom gebruik je die tonen niet. Vaak bespeel je tegelijkertijd een trommel.

Een vatfluit is aan de onderzijde gesloten. Het is opmerkelijk hoe laag zo'n fluit klinkt. Hierbij heb je, in tegenstelling tot de vorige fluit, een kort, wijd stuk bamboe nodig, met een schot als afsluiting.

De bamboe dwarsfluit
, de bamboe klarinet en bamboe percussie kan je op speciaal verzoek maken op cursussen en in kampeerweken.

Bamboefluit spelen

Leren spelen
Bamboefluit spelen leer je letterlijk spelenderwijs, direct terwijl je het instrument bouwt. Vanaf de eerste toon kun je al eenvoudige muziek spelen. Je leert de fluit goed aanblazen, oefent het gebruik van adem en tong om mooie tonen te maken en kan beginnen met het notenschrift te leren.

Wanneer het eerste gat is geboord en gestemd (zie Bouwen) kun je liedjes van twee tonen spelen. Meteen oefen je de grepen van deze twee tonen, zonder dat je al heel veel gaten hoeft dicht te houden. Dit is een groot voordeel vergeleken met bijvoorbeeld een blokfluit.

Langzaam maar zeker komen er meer gaten bij en kun je meer muziek maken. Ook iemand die al lang een ander instrument speelt zal merken dat het prettig is je instrument op deze manier langzaam in te spelen en te leren kennen. De tonen groeien onder je handen, de fluit gaat steeds mooier klinken.

Samen spelen
Een bamboefluit kun je prima alleen spelen, maar nog leuker is het om met anderen samen te spelen. Dat kan al heel snel. Meestal worden de fluiten in een groep gebouwd en ga je met die groep ook meteen spelen. Later kun je aansluiten bij een speelgroep op je eigen niveau.

Het materiaal van een bamboefluit is goedkoop, wie eenmaal een sopraan heeft gemaakt gaat al gauw aan een volgende fluit beginnen, een alt of tenor of bas. Zo kun je ook als beginner na korte tijd genieten van de rijke klank van een drie- of vierstemmig ensemble. Ook het leren spelen op de andere fluiten gaat weer gelijk op met het bouwen. Zo groei je steeds meer in je mogelijkheden.

 

Een fluit bouwen

1. Uit een bamboebuis vijl je de tussenschotten volledig weg. Op deze foto is het tussenschot al opengemaakt en er is juist met in het rond vijlen begonnen.

2. De wijdste kopkant zaag je schuin af en het venster en de vensterbank snijd en vijl je op maat. Het windkanaal (zie foto) vijl je recht boven het venster.

3. Aan de kanaalzijde snijd je een vlakke kant.

4. Je maakt, eerst nog geholpen door een gezel, de toon al luisterend zo mooi mogelijk.

5. De juiste grondtoon bereik je door inkorten (aangezien de fluit altijd aan de lange kant is) en luisteren.

6. Je boort en vijlt of snijdt elk vingergat terwijl je steeds luistert of je de juiste toon al hebt bereikt.

7. Je versiert de fluit naar eigen smaak en brengt nog een extra beschermlaag van politoer aan.

Het maken van een bamboefluit past binnen een compleet muziekpedagogisch systeem. Zie hiervoor de pagina Bespelen

Wat is een bamboefluit?

Een bamboefluit is een blokfluit gemaakt van een bamboebuis met een blok van kurk.

Deze fluiten worden in allerlei maten gemaakt: sopraan, alt, tenor, bas maar ook sopranino, contratenor en contrabas.

Bij het gilde worden voornamelijk bamboeblokfluiten gemaakt. Maar er zijn ook bouwers die bamboedwarsfluiten en klarinetten van bamboe maken.

Fotos

Op de onderliggende pagina's vindt u foto's van wat evenementen.

Winterbouwcursus 2020

Odiliënberg 2019

Lentecursus 2019

Winterbouwcursus 2019

Lente- en zomercurssen 2018

Zomercursus St. Odliënberg 2017

Zomercursus Batenburg 2017

Lentecursus Baarlo 2017

Tijdens cursussen en andere activiteiten van het NPG worden foto’s gemaakt. 
Een zorgvuldige selectie van deze foto’s kan worden gebruikt voor cursusverslagen in BamboefluitNieuws, op de website en/of in een activiteitenfolder.
Het verenigingsbestuur gaat ervan uit dat u met inschrijving/deelname aan de cursus/activiteit akkoord gaat met genoemd gebruik van foto’s.
Mocht u bezwaren hebben tegen op deze website geplaatste foto's, dan kunt u contact opnemen met de Webmaster. Zie Contacten --> Beheer.