Tijdelijk

Organisatie

Gilde
Het maken en leren bespelen van een bamboefluit is een vak dat aan elkaar wordt doorgegeven. Daarom is de vereniging als een gilde georganiseerd en kent leerlingen, gezellen en meesters.

Leerling
Een leerling leert onder leiding van een lerares/leraar, ook wel gezel of meester genoemd, een fluit van bamboe te bouwen en erop te spelen.

Gezel
Een gezel is een gediplomeerd muziekdocent die lessen muzikale vorming geeft met behulp van de bamboefluit. Het bouwen van de fluit en het erop leren spelen gaan hand in hand. Een basisgezel geeft lessen in het bouwen van bamboefluiten, onder supervisie van een gezel. Een basisgezel kan na aanvullende examens gezel worden. Het Gilde verzorgt de opleiding tot gezel.

Meester
De graad van meester kan worden toegekend aan gezellen die professioneel geschoold zijn op het gebied van muziek of handvaardigheid.


Leden en Contribuanten
Het Gilde kent leden en contribuanten. Iedereen kan contribuant worden. Het stemrecht is voorbehouden aan leden. Kijk voor het verschil onder lidmaatschap.

Jaarprogramma
Gedurende het jaar worden er regionaal en landelijk bijeenkomsten en cursussen georganiseerd. (Zie activiteiten) Het jaarprogramma wordt bekendgemaakt door middel van de activiteitenfolder die aan het begin van het nieuwe jaar verschijnt.

Bestuur
De verenigingszaken worden geregeld door het verenigingsbestuur bijgestaan door commissies. Verantwoording voor het beleid wordt afgelegd tijdens de jaarvergaderingsbijeenkomst in een weekend aan het begin van het jaar. Het bestuur presenteert dan tevens het werkplan en de begroting voor het volgende jaar.

Vereniging

Naam: Bamboefluitvereniging Het Nederlandse Pijpersgilde.
Opgericht: 30 december 1938

Het Nederlandse Pijpersgilde (NPG) is een vereniging van mensen die zich toeleggen op het bespelen van zelfgemaakte bamboefluiten.

Dit gebeurt in:

  • cursussen, landelijk en regionaal
  • spelbijeenkomsten waarbij gespeeld wordt op de zelfgemaakte bamboefluiten


Verder:

  • geeft zij een verenigingsblad BamboefluitNieuws en voor bamboefluit geschikte muziek uit
  • beheert zij een bibliotheek en discotheek
  • onderhoudt zij contacten met de “International Federation of Piper Guilds”, zie links
  • verzorgt zij de opleiding tot gezel (leerkracht bevoegd in het lesgeven van bouwen en bespelen van de bamboefluit)

Gezelopleiding

Voor aanstaande gezellen

Voor mensen die ervaring hebben in het maken en bespelen van bamboefluiten bestaat de mogelijkheid individueel in opleiding te gaan bij een gezel of meester. Ook worden er landelijk of regionaal georganiseerde opleidingsdagen aangeboden, waar een aantal aanstaande gezellen samen zich op onderdelen van het examen kan voorbereiden.

Muzikaliteit, handvaardigheid en didactische aanleg zijn noodzakelijk. Het gezelexamen omvat de onderdelen AMV, bouw van fluiten, speltechniek, groepsles en didactiek.

Naast de gezelopleiding is er ook de opleiding tot basisgezel. Het basisgezelexamen bevat dezelfde onderdelen als het gezelexamen, maar dan iets eenvoudiger.

Dit basisgezeldiploma kan een prima opstap zijn voor de gezelopleiding.

Inlichtingen en aanvragen van de exameneisen bij: Truus Siddré (secretaris Cerk),

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op meerdere data en door diverse gezellen en meesters in het hele land worden onderdelen van de gezelopleiding aangeboden en kunnen in overleg cursussen op maat worden gemaakt. Kijk voor info en het vinden van 

Activiteiten

In een van de landelijke cursussen van de bamboefluitvereniging NPG kan geleerd worden een bamboefluit te maken en te bespelen.

Daarnaast zijn er overal in het land langer lopende cursussen in scholen, creativiteitscentra of bij een gezel thuis.

Er zijn cursussen voor jong en oud, voor beginners en voor mensen met muzikale ervaring.

Voor bespelers van andere instrumenten is het een bijzondere ervaring een eigen bamboefluit te bouwen. Bamboefluiten klinken bijzonder goed samen met instrumenten als gamba, harp, gitaar, mandoline en citer.

In de landelijke cursussen staat het maken en bespelen van bamboefluiten centraal. Er wordt in kleine groepen gebouwd en in kleine en grote groepen gemusiceerd, waarbij ook andere instrumenten kunnen worden ingeschakeld. Op het programma staan ook andere activiteiten zoals sport en spel. Soms worden andere instrumenten gemaakt, zoals eenvoudig slagwerk, bamboe dwarsfluit of bamboe klarinet. Er zijn cursussen voor alle leeftijden. In de meeste cursussen kunnen zowel beginners als gevorderden terecht. Nadere gegevens staan bij de diverse cursussen. De prijzen zijn steeds exclusief het te verwerken bamboe. Afhankelijk van de te bouwen fluit kost het bamboe tussen de € 3,- en € 8,-.

In bepaalde gevallen is reductie mogelijk.

Een cursus kan pas doorgang vinden bij voldoende aanmeldingen

Muziekvakantieweken in de zomer

Dit zijn kleinschalige cursussen waarin het maken en bespelen van de bamboefluit centraal staat. De deelnemers kamperen in hun eigen tent of caravan. Tijdens de cursus  is het mogelijk om fluiten te bouwen of te repareren, en te musiceren in groot orkest en kleinere ensembles. Daarnaast worden nog allerlei andere activiteiten aangeboden op het gebied van creativiteit: zoals theater, dansen, zingen, beeldende activiteiten en sport. De warme maaltijd is bij de cursus inbegrepen, de broodmaaltijden verzorgt iedereen zelf.

Huisdieren worden niet toegelaten.