Home (nl)

Rectificatie

In het BN 2015-1 staat een onvolledig IBAN nummer vermeld van de ledenadministratie..
De jaarlijkse contributie graag overmaken op NL50 INGB 0002 0813 22
t.n.v. Ledenadministratie NPG
Nieuwerkerk a/d/ IJssel