Home (nl)

Landelijke activiteiten

De bamboefluitvereniging organiseert landelijk een aantal cursussen, waarin het maken en bespelen van bamboefluiten centraal staat. Er wordt in kleine groepen gebouwd en in kleine en grote groepen gemusiceerd, waarbij ook andere instrumenten kunnen worden ingeschakeld. Op het programma staan ook andere activiteiten zoals sport en spel. Soms worden andere instrumenten gemaakt, zoals eenvoudig slagwerk, bamboe dwarsfluit of bamboe klarinet. Er zijn cursussen voor alle leeftijden. In de meeste cursussen kunnen zowel beginners als gevorderden terecht. Nadere gegevens staan bij de diverse cursussen. De prijzen zijn steeds exclusief het te verwerken bamboe. Afhankelijk van de te bouwen fluit kost het bamboe tussen de € 3,- en € 8,-.

In bepaalde gevallen is reductie mogelijk.

Een cursus kan pas doorgang vinden bij voldoende aanmeldingen