Home (nl)

Welkom

 Een fluit van bamboe maken?
De methode die wij hanteren is uniek: de leerlingen bouwen een eigen fluit en leren er tijdens het bouwen op spelen. De fluit wordt steeds uitgebreider in omvang, er komt steeds een vingergaatje bij, en zo wordt stap-voor-stap de muzikale kennis uitgebreid.

Behalve landelijke cursussen van een weekend of een week zijn er ook over langere tijd gespreide cursussen op veel plaatsen in het land. Er zijn cursussen voor zowel kinderen als volwassenen en voor elk niveau.
Gevorderden die meerdere fluiten hebben gemaakt, spelen vaak in ensembles.

Informatie over de landelijke activiteiten en plaatselijke workshops en cursussen vindt u onder activiteiten. Verdere informatie kunt u krijgen bij een regiovertegenwoordiger (zie contacten).

Vrijwel alle activiteiten zijn voor zowel leden als niet-leden toegankelijk. Voor mensen die nog nooit een bamboefluit hebben gezien of gehoord is zo’n landelijke week een prachtige gelegenheid om ermee kennis te maken.

Op deze site kunt u er alles over vinden.